Over EVI Consulting

Gezonder, energieker en gelukkiger

EVI: ECLECT VISION INTERNATIONAL

ECLECT(IC)

Staat voor Eclectisch (Grieks; eklektikos) wat betekent, het beste uitkiezend. Hiermee wil ik aangeven dat ik constant op zoek ben naar nieuwe en betere methodieken uit diverse denkvormen, werkwijzen, stijlen, motieven en systemen om mijn klanten te ondersteunen in hun groeiproces. Sommige mensen hebben genoeg aan één methode om hem/haar te ondersteunen en andere hebben meerdere gereedschappen nodig om tot een goed resultaat te komen.

 

 

 

VISION 

Vision, staat voor visie, wijze van zien of bijzonder inzicht 

Mijn visie is om zoveel mogelijk mensen, jong en oud, ongeacht cultuur, geloofsovertuiging of aard, te ondersteunen in hun persoonlijke groei op een manier die bij hun past en waar ze zich op hun gemak bij voelen. Zodoende hoop ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan een betere wereld. 

 

INTERNATIONAL 

Mijn streven is om niet te kijken naar grenzen maar naar eindeloze mogelijkheden. 

Het doel is om wereldwijd op de gekozen manier bezig te zijn met mensen te ondersteunen in het beter omgaan met hun leven en persoonlijke groei. Zodoende hoop ik ook mensen uit verschillende culturen op een positieve manier met elkaar in verbinding te brengen.

 

EVI Uitgangspunten

1. De mens is een holistische eenheid bestaande uit lichaam, verstand en geest en staat constant in verbinding met zijn omgeving.

2. De mens is in de basis goed en geschapen naar het volmaakte evenbeeld van zijn scheppende bron. Hij draagt verantwoordelijkheid voor de gevolgen die hij creëert in zijn bestaan. Hij is vrij naarmate hij zijn innerlijke (pro-existentiële) inspanningen congruent kan maken met de externe inspanningen uit zijn omgeving.

3. De mens is een oorzakelijk en creatief wezen. Alles wat hij waarneemt en beleeft, is exact dat wat hij vanuit zichzelf door zijn eigen oorzakelijk denken tot stand brengt in het nu.  

4. Stress, ziekten of andere vormen van beroerde situaties die zich voordoen en/of blijven voortduren komen grotendeels voort uit de volgende factoren:
a. Dat het individu zich toelaat in contact te staan met een persoon, personen of andere omgevingsfactoren die een onderdrukkende invloed hebben op zijn/haar welzijn, gemoedsrust of geluk.
b. Dat er sprake is van een diep verborgen misverstand, leugen, schuldgevoel, overtuiging of denkpatroon welke belemmerend werkt op zijn/haar welbevinden.
c. Dat hij/zij zich toelaat onder invloed te staan van de effecten van moeilijke en pijnlijke ervaringen (zoals trauma’s) uit zijn/haar verleden die de vrije stroom van levensenergie belemmeren.
d. Dat er sprake is van langdurig nuttigen van slechte voeding, drugs of alcohol en/of het gebrek aan beweging of een verkeerde lichaamshouding.
e. Dat het individu niet leeft volgens zijn/haar pro-existentiële levensmissie en/of levensdoelen.

5. Er zijn minstens 7 niveaus voor aanpak van stress, ziekten of andere vormen van beroerde of ongewenste situaties, waar EVI zich op concentreert, te weten:
5.1. Omgevingsniveau (interactie met leef- / werkomgeving)
5.2. Fysiek niveau (kwalen, slechte houding & conditie, overgewicht)
5.3. Cognitief niveau (beperkende denkpatronen of gebrek aan kennis)
5.4. Energetisch niveau (energetische blokkades in de meridianen)
5.5. Emotioneel niveau (vastzittende negatieve emoties)
5.6. Mentaal niveau (trauma’s, besluiten, misverstanden, imprints)
5.7. Spiritueel niveau (kernovertuigingen en -creaties)

6. De basis van onze aanpak wordt gevormd door het Dubbel-Vicieuze-Cirkel concept van de Chinese medicus Dr. Shen Hongxun, Meta-Psychologische concepten, Psycho-Neuro-Biologische concepten en concepten uit oosterse en westerse filosofie, sport- en gezondheidsleer.

7. Ieder individu, ongeacht geaardheid, herkomst, ras, cultuur, geloofsovertuiging, leef- of werkmilieu, kan zich, met de nodige begeleiding, verbeteren op één of meerdere van de bovengenoemde gebieden en koestert vaak bewust of onbewust de behoefte om dat te bewerkstelligen.

8. Iedere individu heeft in zich het vermogen en hulpbronnen om zijn/haar problemen op te lossen, zijn/haar persoonlijke doelen te bereiken en zich te ontwikkelen naar een hoger bewustzijn die overigens altijd in potentie aanwezig is geweest.

9. Een open en eclectische werkfilosofie en een hoge ethische standaard gebaseerd op, vertrouwen, eerlijkheid, kwaliteit, integriteit, vriendelijkheid en respect, leveren een positieve bijdrage aan het bereiken van de beoogde resultaten bij een individu, ongeacht zijn/haar achtergrond.

10. Geestelijke vrijheid en plezier zijn steunpilaren voor onze gezondheid, geluk en voortbestaan.

EVI Doelstellingen

EVI Consulting heeft ten doel om op een commercieel aantrekkelijke manier het volgende te bewerkstelligen voor particulieren, bedrijfsleven of sportwereld:

1. Bestrijding van ziekte(-verzuim) door het aanbieden van een eclectisch samengestelde gezondheidsmanagementsysteem, gebaseerd op een holistische kijk naar het individu. Dat houdt in dat wij balans en groei nastreven voor een individu op het sociale, fysieke, cognitieve, energetische, emotionele, mentale en spirituele vlak (zie punt 5.1 t/m 5.7 van onze uitgangspunten).

2. Verbetering van de leef- en werkomgeving van de klant en zijn interactie daarmee, middels het genoemde bij 1 en door het geven van advies en training n.a.v. zijn/haar wensen.

3. Ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling van ieder individu die ervoor kiest, met inachtneming van een hoge ethische standaard gebaseerd op vertrouwen, kwaliteit, integriteit, vriendelijkheid, gelijkheid en het recht om te zijn wie hij/zij is.

4. Het middels persoonlijke begeleiding, workshops en trainingen, bijbrengen van kennis en ervaringen aan onze klanten om zichzelf zodoende verder te leren ontwikkelen conform de bovengenoemde doelstellingen.

5. Het promoten en de authenticiteit bewaren van de methodieken en trainingen die wij aanbieden om bovengenoemde doelstellingen te bewerkstelligen.

EVI Doelgroepen

Particulieren

Met particulieren wordt hier bedoeld, een ieder, ongeacht kleur, ras, geaardheid, leeftijd, voorkeuren, tekortkomingen of geloofsovertuigingen, die bezig wil zijn met zijn/haar persoonlijke doelen, het vergaren van (zelf-)kennis of het streven naar meer lichamelijke, emotionele, energetische, mentale of spirituele gezondheid, weerbaarheid of zelfontwikkeling.

Bedrijven

Met bedrijven wordt hier bedoeld, de samenstelling van individuen (particulieren) die in een bepaalde vastgestelde organisatiestructuur een gezamenlijk streven hebben en deze ook op een gezonde, harmonieuze en effectieve manier willen realiseren. Hierbij wordt bedoeld, bedrijven die de behoefte hebben om de fysieke en mentale gezondheid van hun personeel op een hoger peil te houden, de prestaties te verbeteren en de werksfeer te optimaliseren.

Sportwereld

Met de sportwereld wordt hier bedoeld, de beoefenaars en begeleiders in de reguliere sporten, oosterse gevechtskunsten of andere bewegingskunsten, professioneel of amateur, die ondersteuning nodig hebben in hun prestatieverbetering of bij dieper liggende emotionele problemen welke hun prestaties in de weg staan. Ook in het geval van het verbeteren van hun relatie met medespelers, begeleiders en de tegenpartij. Daarnaast richten wij ons ook tot Sportclubs, Fitness, Wellness, Health & Beauty centra enz.

Samenvatting van kenmerken van onze potentiële doelgroepen;

1. Behoefte hebben aan verbetering van hun leven en dat van hun naasten
2. Specifieke problemen willen oplossen
3. Nieuwsgierig en zoekend zijn naar veranderingen, betere prestaties of nieuwe uitdagingen
4. Iets willen doen aan hun conditie, gewicht, zelfvertrouwen, weerbaarheid enz.
5. Zich sociaal, fysiek, cognitief, energetisch, emotioneel, mentaal of spiritueel willen ontwikkelen

Lidmaatschap

Ben je geïnteresseerd om lid te worden van de EVI consulting community?

Samen met anderen werken aan je gezondheid & persoonlijke ontwikkeling. EVI consulting geeft wekelijks trainingen en organiseert regelmatig evenement rondom specifieke thema’s. Als lid werk je hierdoor continu aan jezelf!

Leden

Evenementen georganiseerd

Groepstrainingen gegeven

Onze Blog

Nieuws van EVI Consulting

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Heb je vragen of opmerkingen?
Neem contact met ons op!

4 + 6 =

Onze Blog

Nieuws van EVI Consulting

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!